You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načitávam...

Naše služby

Správa nehnuteľností

Správa nehnuteľností

Spoločnosť poskytuje svoje služby v zmysle zákona ovlastníctve bytov a nebytových priestorov. ...

Zistiť viac
Meranie a regulácia tepla

Meranie a regulácia tepla

Automatizované systémy poskytujú užívateľom komfort obsluhya zníženie spotreby energií....

Zistiť viac
Elektroslužby

Elektroslužby

Prípojky, rozvádzače, elektrické inštalácie, rodinné domy, výrobné a skladovacie haly, prie...

Zistiť viac
Pomerové rozdeľovače

Pomerové rozdeľovače

Dodávame a montujeme digitálne pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré umožňujú...

Zistiť viac
Voda a kúrenie

Voda a kúrenie

Cieľom našej činnosti v oblasti kúrenia a vodoinštalácií je znižovanie energetickej náročn...

Zistiť viac