You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načitávam...

Voda a kúrenie

Cieľom našej činnosti v oblasti kúrenia a vodoinštalácií jeznižovanie energetickej náročnosti našich zákazníkov. Je to predovšetkým voblastiach:

- dodávka amontáž bytových vodomerov, vrátane vodomerov s diaľkovým odpočtom

- návrh,dodávka a montáž termostatických regulačných ventilov na vykurovacie telesá

-hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV v objektoch

-rekonštrukcia a realizácia kotolní

Voda a kúrenie