You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načitávam...

Správa nehnuteľností

Spoločnosť poskytuje svoje služby v zmysle zákona ovlastníctve bytov a nebytových priestorov. Svojim klientom vedieme ekonomickú agendu, vykonávame ročné vyúčtovaniespotrieb a služieb. Spolupracujeme v oblasti starostlivosti o bytový fond, t.j. zabezpečujeme vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok a činností,opravy, údržbu a pod.  

Správa nehnuteľností