You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načitávam...

O nás

KTO SME?

Spoločnosť vznikla v roku 1998 s názvom ROZEMONT, spol. s r. o., ktorej hlavným predmetom činnosti bola výroba elektrických rozvádzačov. V roku 2004 došlo k rozšíreniu portfólia činností a zároveň k zmene názvu na MARELS, s. r. o. V roku 2011 sa spoločnosť presťahovala do vlastných nových priestorov, aby mohla v dôstojných podmienkach poskytovať služby svojim partnerom a zákazníkom.


PORTFÓLIO ČINNOSTÍ Kompletné riešenie pre 

Vašu stavbu kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení, opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, opravy a montáž určených meradiel, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení, výroba vyhradených elektrických zariadení, zabezpečovanie služieb, potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, správa bytového fondu, správa nehnuteľností, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových 

Marels.sk - o nás

MARELS, s.r.o.
Robotnícka 1573/52 905 01 Senica
36 227 871